فایل های دسته بندی فنی حرفه ای - صفحه 1

گزارش کارآموزی سیستم های تهویه مطبوع با موضوع پمپ های کندانسور،شیر ها،چیلر ها و...

دانلود گزارش کارآموزی رشته سیستم های تهویه مطبوع با موضوع پمپ های کندانسور،شیر ها،چیلر ها و...

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در کارخانه صنایع نساجی وکیل

دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه صنایع نساجی وکيل مخصوص رشته ی نساجی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت نقوسان

گزارش کارآموزی شرکت نقوسان مخصوص رشته ی نقشه کشی

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در سازمان فنی و حرفه ای

دانلود گزارش کارآموزی در سازمان فنی و حرفه ای مخصوص رشته ی صنایع نساجی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی گلستان

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی گلستان مخصوص رشته ی تاسیسات

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شركت سنتتيك چرم ايران

دانلود گزارش کارآموزی در شركت سنتتيك چرم ايران شهر اهواز

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی اراک

گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی اراک مخصوص رشته جوشکاری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شرکت سایوان

دانلود گزارش کار اموزی در شرکت سایوان مخصوص رشته ی جوشکاری

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل