فایل های دسته بندی مکانیک و ساخت تولید - صفحه 1

گزارش كارآموزی آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

گزارش كارآموزی آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در مركز تحقیقات و كنترل صنعتی جنوب مخصوص رشته ی مکانیک

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کارگاه غیر آهنی

گزارش کارآموزی کارگاه غیر آهنی مخصوص رشته ی متالوژی

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت پیشتاز قطعه با موضوع بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

گزارش کارآموزی شرکت پیشتاز قطعه با موضوع بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان مخصوص رشته ی مهندسی مکانیک

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در کارگاه تراشکاری

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه صنعتی تراشکاری مخصوص رشته ی مکانیک و ساخت و تولید

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز سایپا

گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز سایپا مخصوص رشته ی مکانیک خودرو

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شرکت لاستیک سازی با هدف تعمیر و نگهداری دستگاه ها و وسایل

گزارش کارآموزی در شرکت لاستیک سازی با هدف تعمیر و نگهداری دستگاه ها و وسایل مخصوص رشته ی مکانیک

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی تاسیسات حرارت و تهویه در پالایشگاه نفت

گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت با موضوع تاسیسات حرارت و تهویه مخصوص رشته ی مکانیک

قیمت : 5,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کارگاه آهنی

گزارش کارآموزی کارگاه آهنی مخصوص رشته ی متالوژی

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت کشت و صنعت دز دشت(رشته ی ساخت و تولید)

دانلود گزارش کارآموزی شرکت کشت و صنعت دز دشت مخصوص رشته ی ساخت و تولید

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی