فایل های دسته بندی رشته های عمومی - صفحه 1

گزارش کار آزمایشگاه استخراج بنزوئیک اسید

استخراج روشی است برای انتقال یا جداکردن یک ترکیب از یک حلال توسط حلال امتزاج ناپذیر دیگر. در بعضی مواقع لازم است برای بازیابی یک جسم آلی از محلول آبی از راههایی غیر از تقطیر استفاده شود.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار تهیه ی بنزوئیک اسید از بنزالدهید

گزارش کار 7 صفحه ای کامل و قابل ویرایش با فرمت word در این آزمایش تهیه‌ی بنزوئیک اسید از بنزآلدهید بررسی شده است و نتیجه آن در فایل مورد نظر موجود می‌باشد.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه 6 گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1

این مجموعه شامل 6 گزارشکار از درس آزمایشگاه شیمی آلی 1 با فرمت word و قابل ویرایش می‌باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار فیزیک پایه 2 (به هم بستن مقاومت ها به صورت موازی)

در این گزارش‌کار که برای درس فیزیک پایه 2 تهیه شده است به هم بسته شدن موازی مقاومت ها بررسی شده است و نتیجه آزمایش به طور دقیق اندازه‌گیری شده و در فایل مورد نظر با فرمت word و در 5 صفحه موجود می‌باشد.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار تیتراسیون اسید و باز

هدف از این آزمایش تعیین نرمالیته اسید و باز مجهول و در کنار آن آشنایی با مفاهیم تجزیه حجمی و تیتراسیون می باشد.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار تعیین دمای انحلال پتاسیم نیترات

هر حل شونده ای که در حلال حل می شود باعث تغییر گرمای آن می شود که ممکن است گرماده یا گرماگیر باشد که اگر گرماده باشد باعث افزایش دمای محلول و اگر گرماگیر باشد باعث کاهش دمای محلول میشود.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش کروماتوگرافی کاغذی

در این روش معمولاً مخلوط که به صورت مایع یا گاز است از یک لوله یا شبکه گذرانده می‌شود؛ سرعت حرکت اجزای تشکیل دهنده مخلوط در لوله یا شبکه مختلف است (با توجه به عناصر دیواره داخلی لوله یا شبکه) در نتیجه مخلوط به اجزای تشکیل دهنده تجزیه شده و هر جز جداگانه خارج می‌شود.

قیمت : 5,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش تیتراسیون رسوبی به روش موهر

گزارش کار آزمایش تیتراسیون رسوبی به روش موهر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشگاه تیتراسیون کربنات و بی‌کربنات با HCl

تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی