فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

سوالات آزمون کاربر ماساژ

آزمون کاربر ماساژ جهت دریافت گواهینامه ماساژ برگزار می شود

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پداگوژی (سری سوم)

آزمون پداگوژی جهت دریافت گواهینامه مربیگری برگزار می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پداگوژی (سری دوم)

سوالات آزمون پداگوژی (سری دوم) آزمون پداگوژی جهت دریافت گواهینامه مربیگری برگزار می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پداگوژی

سوالات آزمون پداگوژی سری اول آزمون پداگوژی جهت دریافت گواهینامه مربیگری برگزار می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مراحل روایی و پایایی پرسشنامه(روان سنجی)

مراحل روایی و پایایی برای تدوین سوالات یک پرسشنامه تحقیقاتی(روان سنجی)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ( 2002)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ دارای 15 گویه است و شامل سه خرده مقیاس است. خستگی تحصیلی با 5 سوال اندازه ­گیری می­شود. ناکارآمدی تحصیلی با 4 سوال بررسی شده، بی علاقگی تحصیلی با 6 سوال اندازه گیری می­شود.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی و همکاران

پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی و همکاران دارای 25 سوال و هر کدام دارای پنج مقیاس و براساس لیکرت 0 تا 4 نمره دارد و نمره کل آن 100 می­باشد. و آزمودنی میزان باور خود را در طیف چند درجه­ای مشخص می نماید.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رضایت از زندگی هیوبنر

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو

دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو دارای 26 سوال و با فرمت word این یک پرسشنامه استاندارد و تایید شده میباشد که در تمامی شرکت های داخلی و خارجی ورد استفاده قرار میگیرد و مرسوم ترین و پر استفاده ترین پرسشنامه برای بهره وری نیروی انسانی است و 7 بعد بهره وری نیروی انسانی را مورد سنجش قرار میدهد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی