فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 1

پودمان سوم الزامات محیط کار

پاورپوینت پودمان سوم درس الزامات محیط کار پایه دهم هنرستان های فنی وحرفه ای

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پودمان چهارم الزامات محیط کار

PDF پودمان چهارم درس الزامات محیط کار پایه دهم هنرستان های فنی و حرفه ای

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پودمان پنجم درس اخلاق حرفه ای

پاور پوینت پودمان پنجم درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم هنرستان های فنی و حرفه ای

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لوازم گازسوز , فضاي نصب و تخليه محصولات احتراق

پاورپوینت حرفه ای با موضوع لوازم گازسوز , فضاي نصب و تخليه محصولات احتراق

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل