فایل های دسته بندی تربیتی - صفحه 1

خلاصه کتاب رویکردهای نظری و عملی برنامه های درسی در آموزش عالی (احمد رضا نصر)

خلاصه کتاب رویکردهای نظری و عملی برنامه های درسی در آموزش عالی (احمد رضا نصر) به همراه تحلیل هر فصل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب ارزشیابی عمکلرد دولت و حکومت

خلاصه کتاب ارزشیابی عمکلرد دولت و حکومت دکتر علی اصغر پور عزت دکتر سید یعقوب سید رضائی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل