فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری - صفحه 1

پرسشنامه معتبر(دارای روایی) در خصوص سنجش گرایشات اجتماعی و اقتصادی شهروندان جهت تعیین برنامه ریزی ها

پرسشنامه معتبر(دارای روایی) در خصوص سنجش گرایشات اجتماعی و اقتصادی شهروندان جهت تعیین برنامه ریزی ها

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه دارای اعتبار و روایی در خصوص نقاط ضعف و قوت شهری در قالب swot

پرسشنامه دارای اعتبار و روایی در خصوص نقاط قوت و ضعف شهری برای تحلیل swot

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع شهر سالم

پاورپوینت با موضوع شهر سالم مخصوص رشته عمران و رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آلودگی هوا

آلودگى هوا عبارتست از ترکیب شدن هوا با گازها، قطرات و ذراتى است كه كيفيت هوا را كاهش مى‌دهند. در شهرها، خودروها ، اتوبوس‌ها، هواپيماها و هم صنايع ممكن است سبب آلودگى هوا شوند.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل