فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

پاورپوینت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايی

ژئومورفولوژي و آمايش شهري: در واقع ويژگي هاي ژئومورفيك و توپوگرافيك يك مكان جغرافيايي نه تنها در پراكندگي و یا تجمع فعاليتهاي انساني مؤثر است، بلكه در نهايت يكي از عوامل مؤثر در شكـل و سيمـاي فيزيكـي ساختهـاي فضـايي نيز به شمار مي آيد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد جهت ‌يابی

يافتن جهت ‌های جغرافيايی را جهت ‌يابی گويند. جهت ‌يابی در بسياری از موارد کاربرد دارد. برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل، دشت يا بيابان گم شده باشيد، با دانستن جهت ‌های جغرافيايی، مي ‌توانيد به مکان مورد نظرتان برسيد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد انواع ابرها

ابرها توده های قابل رویت قطرات آب يا بلورهای يخ بوده كه در تروپوسفر زمين (پست ترين لايه جو زمين) شناورند و با نيروی باد حركت می كنند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل