فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

مقاله بررسی نقش مدیریت امنیت در تحولات سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای با تأکید برانرژی

این مقاله به بررسی نقش مدیریت امنیت در تحولات سیاسی و امنیتی منطقه ای و فرا منطقه ای با تأکید بر انرژی در خلیج فارس می پردازد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

The Role of Security Management in Regional and Trans-Regional Political Developments by Emphasis on

این مقاله به بررسی نقش مدیریت امنیت در تحولات سیاسی و امنیتی منطقه ای و فرا منطقه ای با تأکید بر انرژی در خلیج فارس می پردازد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رژیم ریاستی آمریکا

رژیم ریاستی آمریکا در کتاب کلیات حقوق اساسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شورای امنیت و امنیت جهانی

توضیحات کامل درباره ی امنیت جهانی و شورای امنیت

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله شکل گیری اسرائیل

تاریخچه ی اسرائیل و چگونگی شکل گرفتن ان

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دلایل شکست اصلاح طلبان

بررسی دلایل شکست های اصلاح طلب ها

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل