فایل های دسته بندی کامپیوتر - صفحه 1

آموزش کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توضیح کامل درباره کامپیوتر

مسلما یکی از سودمندترین اختراعات بشر تا به امروز کامپیوترها بوده اند. دستگاه هایی که هزاران بار سریعتر از انسان فکر میکنند و سرعت عملشان به طرز غیر قابل باوری بالاست.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل