فایل های دسته بندی روانشناسی موفقیت - صفحه 1

پاورپوینت مدیریت زمان

در مدیریت زمان تلاش بر این است تا مهارت هایی را بیاموزیم که نه تنها در برنامه ریزی تحصیلی، بلکه در زندگی فردی و اجتماعی خود موفقیت های مطلوب تری به دست آوریم و از زندگی خود لذت بیشتری ببریم.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل